Автошкола "Україна"

Таблиця штрафів за порушення ПДР


Статтi КУпАП Види адмiнiстративних порушень Розмiр штрафу або iншi стягнення
Стаття 80 Випуск в експлуатацiю автомобiлiв, лiтакiв, суден та iнших пересувних засобiв i установок, у яких вмiст забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах, а також рiвень впливу фiзичних факторiв, здiйснюваного, утворюваного ними пiд час роботи, перевищують установленi нормативи штраф на посадових осіб, громадян - суб’єктів господарської діяльності від 1360 до 1700 грн.
Стаття 81 Експлуатацiя громадянами автомототранспортних та iнших пересувних засобiв i установок, у яких вмiст забруднюючих речовин у вiдпрацьованих газах, а також рiвень впливу фiзичних факторiв, здiйснюваного, утворюваного ними пiд час роботи, перевищують установленi нормативи штраф від 510 до 850 грн.
Стаття 121 Порушення водiями правил експлуатацiї транспортних засобiв, правил користування ременями безпеки або мотошоломами  
ч.1 Керування водіями транспортними засобами, що мають несправності гальмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація їх забороняється, або переобладнаними з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, або такими, що своєчасно не пройшли державного технічного огляду штраф від 340 до 425 грн.
ч.2 Керування водiями транспортними засобами, якi використовуються для надання послуг з перевезення пасажирiв, що мають несправностi, передбаченi частиною першою цiєї статтi, або технiчний стан i обладнання яких не вiдповiдає вимогам стандартiв, правил дорожнього руху i технiчної експлуатацiї штраф від 680 до 850 грн.
ч.3 Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою або другою цiєї статтi позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд трьох до шести мiсяцiв або адмiнiстративний арешт на строк вiд п'яти до десяти дiб
ч.4 Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами штраф від 51 до 85 грн.
ч.5 Керування водiями транспортними засобами, не зареєстрованими або не перереєстрованими в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не вiдповiдає вимогам стандартiв, або з номерним знаком, закрiпленим у не встановленому для цього мiсцi, закритим iншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чiтко визначити символи номерного знака з вiдстанi двадцяти метрiв, перевернутим чи неосвiтленим, а також без талона про проходження державного технiчного огляду чи з талоном, що не належить цьому засобу або не вiдповiдає вимогам стандарту штраф від 170 до 255 грн.
ч.6 Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною п'ятою цiєї статтi штраф від 255 до 510 грн. або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого
Стаття 121-1 Експлуатацiя водiями транспортних засобiв, iдентифiкацiйнi номери складових частин яких не вiдповiдають записам у реєстрацiйних документах, знищенi або пiдробленi штраф від 255 до 340 грн.
Стаття 121-2 Порушення правил перевезення пасажирiв при наданнi послуг з перевезення пасажирiв  
ч.1 Перевезення водiями транспортних засобiв, що працюють у режимi маршрутних таксi, пасажирiв понад максимальну кiлькiсть, передбачену технiчною характеристикою транспортного засобу або визначену в реєстрацiйних документах на цей транспортний засiб, а також перевезення водiями транспортних засобiв, що здiйснюють мiжмiськi чи мiжнароднi перевезення, пасажирiв, кiлькiсть яких перевищує кiлькiсть мiсць для сидiння, передбачену технiчною характеристикою транспортного засобу або визначену в реєстрацiйних документах на цей транспортний засiб штраф від 170 до 255 грн.
ч.2 Порушення водiями транспортних засобiв, що працюють у режимi маршрутних таксi, правил зупинки пiд час здiйснення посадки (висадки) пасажирiв штраф від 255 до 340 грн.
ч.3 Перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi протяжнiстю понад п'ятсот кiлометрiв одним водiєм штраф від 170 до 255 грн.
Стаття 122 Перевищення водiями транспортних засобiв встановлених обмежень швидкостi руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення iнших правил дорожнього руху  
ч.1 Перевищення водiями транспортних засобiв встановлених обмежень швидкостi руху транспортних засобiв бiльш як на двадцять кiлометрiв на годину, порушення вимог дорожнiх знакiв та розмiтки проїзної частини дорiг, правил перевезення вантажiв, буксирування транспортних засобiв, зупинки, стоянки, проїзду пiшохiдних переходiв, ненадання переваги у русi пiшоходам на нерегульованих пiшохiдних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобiв заборони рухатися тротуарами чи пiшохiдними дорiжками штраф від 255 до 340
ч.2 Порушення водiями транспортних засобiв правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобiв загального користування, проїзд на заборонний сигнал свiтлофора або жест регулювальника, ненадання переваги в русi маршрутним транспортним засобам, порушення правил обгону i зустрiчного роз'їзду, безпечної дистанцiї або iнтервалу, розташування транспортних засобiв на проїзнiй частинi, порушення правил руху автомагiстралями, користування зовнiшнiми освiтлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи змiнi його напрямку, використання цих приладiв та їх переобладнання з порушенням вимог вiдповiдних стандартiв, користування водiєм пiд час руху транспортного засобу засобами зв'язку, не обладнаними технiчними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водiїв оперативних транспортних засобiв пiд час виконання ними невiдкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди штраф від 425 до 510 грн.
ч.3 Перевищення водiями транспортних засобiв встановлених обмежень швидкостi руху транспортних засобiв бiльш як на п'ятдесят кiлометрiв на годину, ненадання переваги в русi транспортним засобам аварiйно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, мiлiцiї, що рухаються з увiмкненими спецiальними свiтловими або звуковими сигнальними пристроями, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпецi руху штраф від 510 до 680 грн. або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин
ч.4 Порушення, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, що спричинили створення аварiйної обстановки, а саме: примусили iнших учасникiв дорожнього руху рiзко змiнити швидкiсть, напрямок руху або вжити iнших заходiв щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки iнших громадян, що пiдтвердженi фактичними даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi, потерпiлого, свiдкiв, показань технiчних приладiв та засобiв фото- i вiдеоспостереження та iншими документами штраф від 680 до 850 грн. або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року
Стаття 122-2 Невиконання водiями вимог працiвника мiлiцiї, а водiями вiйськових транспортних засобiв - вимог посадової особи вiйськової iнспекцiї безпеки дорожнього руху Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України про зупинку транспортного засобу штраф від 153 до 187 грн. або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців
Стаття 122-4 Залишення водiями транспортних засобiв, iншими учасниками дорожнього руху на порушення встановлених правил мiсця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетнi штраф від 255 до 306 грн. або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб
Стаття 122-5 Порушення визначеного порядку встановлення i використання на транспортних засобах спецiальних свiтлових або звукових сигнальних пристроїв штраф від 850 до 1020 грн. з конфіскацією спеціальніх світлових або звукових сигнальних пристроїв або без такої
Стаття 123 Порушення водiями транспортних засобiв правил проїзду залiзничних переїздiв  
ч.1 В'їзд водiїв на залiзничний переїзд на заборонений сигнал свiтлофора або жест регулювальника чи чергового по переїзду, при закритому шлагбаумi або коли до переїзду наближається поїзд штраф від 340 до 425 грн.
ч.2 Iншi порушення правил проїзду залiзничних переїздiв, крiм передбачених частиною першою цiєї статтi штраф від 255 до 340 грн.
ч.3 Порушення, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, що спричинили створення аварiйної обстановки та пiдтвердженi фактичними даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi, свiдкiв, показань технiчних приладiв та засобiв фото- i вiдеоспостереження та iншими документами штраф від 340 до 680 грн. або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 років, або громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин
Стаття 124 Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобiв, вантажу, автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв, дорожнiх споруд чи iншого майна штраф від 340 до 425 грн. або позбавлення керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року
Стаття 124-1 Ненадання посадовими особами пiдприємств, установ, органiзацiй i громадянами транспортних засобiв, що їм належать, працiвникам мiлiцiї та медичним працiвникам, а також ненадання вiйськових транспортних засобiв посадовим особам Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України у встановлених законом невiдкладних випадках штраф від 68 до 136 грн.
Стаття 126 Керування транспортними засобами особами, якi не мають вiдповiдних документiв або не пред'явили їх для перевiрки  
ч.1 Керування транспортними засобами водiями, якi не мають при собi або не пред'явили чи не передали для перевiрки посвiдчення водiя вiдповiдної категорiї, талона до нього, реєстрацiйних та iнших документiв, що пiдтверджують право користування чи розпорядження транспортним засобом, а у випадках, передбачених законодавством, належно оформленого дорожнього (маршрутного) листа або документiв на вантаж, що перевозиться, лiцензiйної картки на транспортний засiб, а так само полiса (договору) обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв (страхового сертифiката "Зелена картка") штраф від 425 до 850 грн.
ч.2 Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особi, яка не має права керування таким транспортним засобом штраф від 510 до 595 грн.
ч.3 Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами штраф від 510 до 850 грн.
Стаття 127 Порушення правил дорожнього руху пiшоходами, велосипедистами та особами, якi керують гужовим транспортом, i погоничами тварин  
ч.1 Непокора пiшоходiв сигналам регулювання дорожнього руху, перехiд ними проїзної частини у невстановлених мiсцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання iнших правил дорожнього руху попередження або штраф від 51 до 85 грн.
ч.2 Порушення правил дорожнього руху особами, якi керують велосипедами, гужовим транспортом, i погоничами тварин штраф від 85 до 136 грн.
ч.3 Тi самi порушення, вчиненi особами, зазначеними в частинах першiй або другiй цiєї статтi, якi перебувають у станi сп'янiння штраф від 136 до 170 грн.
ч.4 Порушення, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, що спричинили створення аварiйної обстановки штраф від 170 до 255 грн. або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин
Стаття 127-1 Порушення порядку перевiрки технiчного стану транспортного засобу  
ч.1 Неналежне проведення перевiрки технiчного стану транспортного засобу та видача вiдповiдного документа про його технiчну справнiсть штраф на особу, відповідальну за видачу документа про технічну справність транспортного засобу, від 1530 до 1700 грн.
ч.2 Видача талона про проходження державного технiчного огляду без документа, що пiдтверджує технiчну справнiсть транспортного засобу штраф на посадових осіб від 1530 до 1700 грн.
Стаття 128 Випуск на лiнiю транспортних засобiв, технiчний стан яких не вiдповiдає встановленим вимогам або без необхiдних документiв, передбачених законодавством  
ч.1 Випуск на лiнiю транспортних засобiв, технiчний стан, обладнання або комплектнiсть яких не вiдповiдає вимогам правил i стандартiв, що стосуються убезпечення дорожнього руху, технiчної експлуатацiї, переобладнаних без вiдповiдного погодження, не зареєстрованих у встановленому порядку, таких, що не пройшли державного технiчного огляду або без полiса обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв (страхового сертифiката "Зелена картка") чи без лiцензiйної картки на транспортний засiб, без вiдмiток у дорожньому листi про проходження щозмiнного медичного огляду та контролю технiчного стану, а також направлення в рейс одного водiя при здiйсненнi пасажирських перевезень на автобусному маршрутi протяжнiстю понад п'ятсот кiлометрiв штраф на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi вiд 680 до 850 грн.
ч.2 Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi штраф на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi вiд 850 до 1360 грн.
Стаття 128-1 Порушення або невиконання правил, норм та стандартiв, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху  
ч.1 Порушення або невиконання правил, норм i стандартiв, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях усiх форм власностi пiд час виготовлення та ремонту транспортних засобiв i деталей до них або встановлення на них iнших предметiв додаткового обладнання, не передбаченого конструкцiєю транспортного засобу, а також пiд час будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утримання автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв i дорожнiх споруд штраф від 1700 до 2040 грн.
ч.2 Порушення, передбаченi частиною першою цiєї статтi, що спричинили пошкодження транспортних засобiв, вантажiв, автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв, дорожнiх споруд чи iншого майна штраф від 1250 до 3060 грн.
Стаття 129 Допуск до керування транспортними засобами або суднами водiїв чи судноводiїв, якi перебувають у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, або осiб, якi не мають права керування транспортним засобом  
ч.1 Допуск до керування транспортними засобами водiїв, якi перебувають у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння, або у хворобливому станi, або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, або таких, що не пройшли у встановлений строк медичного огляду штраф на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi вiд 425 до 850 грн.
ч.2 Допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування транспортним засобом штраф на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi вiд 340 до 680 грн.
Стаття 130 Керування транспортними засобами або суднами особами, якi перебувають у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї  
ч.1 Керування транспортними засобами особами в станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, а також передача керування транспортним засобом особi, яка перебуває в станi такого сп'янiння чи пiд впливом таких лiкарських препаратiв, а так само вiдмова особи, яка керує транспортним засобом, вiд проходження вiдповiдно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї штраф від 2550 до 3400 грн. або позбавлення права керування транспортними засабами від 1 до 2 років, або громадські роботи на строк від 40 до 50 годин, або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб
ч.2 Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд 2 до 3 рокiв з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або громадськi роботи на строк вiд 50 до 60 годин, або адмiнiстративний арешт на строк вiд 10 до 15 дiб
ч.3 Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яка двiчi протягом року пiддавалась адмiнiстративному стягненню за керування транспортними засобами у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, за вiдмову вiд проходження вiдповiдно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї позбавлення права керування транспортними засобами на строк до 10 рокiв з оплатним вилученням транспортного засобу
ч.4 Вживання водiєм транспортного засобу пiсля дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотикiв, а також лiкарських препаратiв, виготовлених на їх основi (крiм тих, що входять до офiцiйно затвердженого складу аптечки або призначенi медичним працiвником), або пiсля того, як транспортний засiб був зупинений на вимогу працiвника мiлiцiї, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують його увагу та швидкiсть реакцiї, чи до прийняття рiшення про звiльнення вiд проведення такого огляду позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд 2 до 3 рокiв або адмiнiстративний арешт на строк вiд 10 до 15 дiб
Стаття 132-1 Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажiв, правил проїзду великогабаритних i великовагових транспортних засобiв автомобiльними дорогами, вулицями або залiзничними переїздами штраф на водiїв вiд 510 до 680 грн. i на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажiв, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi - вiд 680 до 850 грн.
Стаття 133-1 Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданнi послуг з перевезення пасажирiв чи вантажiв автомобiльним транспортом  
ч.1 Здiйснення регулярних перевезень пасажирiв на постiйних маршрутах без укладення договору на перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом або без паспорта маршруту штраф на посадових осiб, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд 340 до 425 грн.
ч.2 Порушення правил надання послуг з перевезення органiзованих груп дiтей або туристiв штраф на водіїв від 595 до 680 грн., на посадових осiб, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд 680 до 850 грн.
ч.3 Вiдхилення вiд визначеного маршруту руху автобуса або маршрутного таксомотора, незаїзд на автостанцiю (автовокзал), якщо такий заїзд передбачений розкладом руху автобуса або маршрутного таксомотора штраф від 34 до 85 грн.
ч.6 Порушення встановленого режиму праці і відпочинку водіїв штраф на водіїв від 680 до 765 грн., на посадових осiб, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд 1020 до 1190 грн.
ч.8 Зберiгання транспортних засобiв, що використовуються для перевезення пасажирiв на комерцiйнiй основi, поза встановленими мiсцями їх стоянки штраф від 680 до 850 грн.
ч.9 Перевезення пасажирiв чи вантажiв водiєм, який не пройшов щозмiнного передрейсового медичного огляду водiїв транспортних засобiв, або перевезення без проведення передрейсового контролю технiчного стану транспортних засобiв штраф від 510 до 680 грн.
Стаття 139 Пошкодження автомобiльних дорiг, вулиць, дорожнiх споруд, залiзничних переїздiв i технiчних засобiв регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхiдних заходiв щодо їх усунення  
ч.1 Пошкодження автомобiльних дорiг, вулиць, дорожнiх споруд, залiзничних переїздiв, трамвайних колiй, технiчних засобiв регулювання дорожнього руху, самовiльне знiмання, закриття чи встановлення технiчних засобiв регулювання дорожнього руху, створення перешкод для дорожнього руху, в тому числi забруднення дорожнього покриття, або невжиття необхiдних заходiв щодо їх усунення та попередження iнших учасникiв руху про небезпеку, що виникла, або невжиття посадовими особами, вiдповiдальними за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, утримання автомобiльних дорiг та вулиць, громадянами - суб'єктами господарської дiяльностi заходiв щодо заборони руху пiдвiдомчих технологiчних транспортних засобiв, сiльськогосподарської технiки i машин на гусеничному ходу автомобiльними дорогами i вулицями, покриття яких може бути пошкоджене штраф на громадян від 340 до 510 грн., або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, і штраф на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, утримання автомобiльних дорiг та вулиць, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi - вiд 510 до 680 грн., або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин
ч.2 Порушення, передбаченi частиною першою цiєї статтi, що спричинили пошкодження транспортних засобiв, вантажiв чи iншого майна штраф на громадян від 510 до 680 грн., або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, і штраф на посадових осiб, вiдповiдальних за технiчний стан, обладнання, експлуатацiю транспортних засобiв, утримання автомобiльних дорiг та вулиць, громадян - суб'єктiв господарської дiяльностi - вiд 680 до 850 грн., або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин
Стаття 140 Порушення правил, норм i стандартiв при утриманнi автомобiльних дорiг i вулиць, невжиття заходiв щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобiльних дорогах i вулицях мiсць провадження робiт  
ч.1 Порушення правил, норм i стандартiв, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманнi автомобiльних дорiг i вулиць, залiзничних переїздiв, iнших дорожнiх споруд, невжиття заходiв щодо своєчасної заборони або обмеження руху при виникненнi умов, якi загрожують безпецi руху, або неприйняття своєчасних заходiв до вiдновлення безпечних умов для руху штраф на посадових осiб вiд 1020 до 1360 грн.
ч.2 Порушення визначеного законодавством порядку погодження з Державною автомобiльною iнспекцiєю: встановлення рекламоносiїв, технiчних засобiв органiзацiї дорожнього руху, проведення будь-яких робiт на автомобiльних дорогах, вулицях, залiзничних переїздах; розроблення проектної документацiї на будiвництво, реконструкцiю i ремонт автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв та об'єктiв дорожнього сервiсу; здiйснення пасажирських перевезень за встановленими маршрутами руху транспортних засобiв загального користування штраф на громадян від 340 до 425 грн. і на посадових осiб, громадянами - суб'єктам господарської дiяльностi вiд 510 до 680 грн.
ч.3 Порушення нормативiв щодо обладнання на автомобiльних дорогах, вулицях, залiзничних переїздах мiсць: провадження робiт, залишення дорожнiх машин, будiвельних матерiалiв, конструкцiй тощо, а так само неусунення пiсля закiнчення робiт перешкод i неприведення автомобiльної дороги, вулицi, залiзничного переїзду в стан, що гарантує безперешкодний i безпечний рух транспортних засобiв та пiшоходiв штраф на громадян від 510 до 680 грн. і на посадових осiб, громадянами - суб'єктам господарської дiяльностi вiд 680 до 850 грн.
ч.4 Порушення, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, що спричинили створення аварiйної обстановки або пошкодження транспортних засобiв, вантажiв, автомобiльних дорiг, вулиць, залiзничних переїздiв, дорожнiх споруд чи iншого майна штраф на громадян від 680 до 850 грн. і на посадових осiб, громадянами - суб'єктам господарської дiяльностi вiд 850 до 1020 грн., або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб
Стаття 188-28 Невиконання законних вимог (приписiв) посадових осiб Державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України щодо усунення порушень правил, норм i стандартiв, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху штраф вiд 255 до 340 грн.

Наші переваги


checkБезкоштовне перше заняття;

checkЗручний графік занять;

checkЗручне розташування школи;

checkСучасний автопарк;

checkДосвідчені інструктори;

checkПоєднання теорії і практики;

checkВибір часу водіння, інструктора, машини, КПП.


Для нерезидентів

Практичні заняття з водіння

Акції та знижки

Розклад і ціни

Медкомісія для водіїв

Документи для навчання

Не дозвонилися?


Замовте зворотній дзвінок і ми зателефонуємо у зручний для Вас час.


Copyright © 2016-2021, Автошкола «Україна». Всі права захищено.

Веб-студія "Паралель" - розробка та обслуговування веб-сайтів.